Liturgický den

Program

Mše svatá

 

Pondělí

23.10. 2017

 

sv. Jan Kapistránský

 

Úterý

24.10. 2017

 

sv. Antonín Maria Klaret

18:00 Štěchovice

farní kaple

 

Středa

25.10. 2017

 

sv. Kryšpín

NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ

od 14:00 - fara

_________________________________________________

18:00 Štěchovice

farní kaple

 
Čtvrtek

26.10. 2017

 

sv. Rustik

18:00 Slapy

kostel

 

Pátek
27.10. 2017

 

sv. Frumencius

 

Sobota

28.10. 2017

 

 

svátek

 sv. Šimona a Judy

modlitba

sv. RŮŽENECE

PŘED MŠÍ SV.

Štěchovice – kostel

 

18:00 Štěchovice

kostel

 

Neděle

29.10. 2017

 

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

sv. Narcis

16:00

modlitba

sv. RŮŽENCE Štěchovice – kostel

8:00 sv. Kilián

kostel

10:00 Slapy – kostel

OHLÁŠKY

OD MĚSÍCE ŘÍJNA na faře ve Štěchovicích probíhají:

Příprava na I.Sv. přijímání - každá první sobota v měsíci od 16:00

Pravidelné setkání dětí -  každá druhá sobota v měsíci od 16:00

Příprava na biřmování a křest dospělých

- každá první neděle v měsíci od 17:00

 


 


 Počítadlo vloženo 14.6.2017
počítadlo.abz.cz

 
Římskokatolická farnost Štěchovice, Nad Pískovnou 213, IČO: 47005629, tel. 724 791 848