UNIKÁTNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA U KOSTELA SV. JANA NEPOMUCKÉHO


U příležitosti sto let kostela nechal postavit štěchovický farář i netradiční Křížovou cestu, jejíž počátek můžete najít u silničky, která se stáčí od mostku přes Kocábu do vrchu ke kostelu. Křížová cesta připomíná cestu odsouzeného Ježíše Krista na horu Golgotu, na kterou sám musel vynést  kříž, na který byl na hoře přibit. Tuto scénu najdete vytesanou do pískovce nade dveřmi do kostela. Křížová cesta je to symbol nejen Kristova, ale všeho lidského utrpení a bolesti, které musíme v životě nést. Štěchovická křížová cesta je ale zvláštní. Nenajdete zde tradiční texty a obrazy, náležející k jednotlivým zastavením.  Jen ohromné neopracované kameny, na kterých jsou připevněny tabulky se jmény obcí, spadajících pod spojenou farnost Štěchovice – Slapy.  Velké kamenné monolity připomínají kámen, který byl při Zmrtvýchvstání odvalen z Ježíšova hrobu, jako symbol Boží moci a milosrdenství, které z nás dokáže sejmout a „odvalit“ i to nejtěžší břemeno.

       


 

 
KŘÍŽOVÁ CESTA inscenace 20.3. 2016 - video

 
 

Inscenace křížové cesty:

Režie: Eva Kulhánková
Scénář: Eva Kulhánková a Pawel Debek
Osoby a obsazení:
Vypravěč: Eva Kulhánková
Zpěv: Jiří Kopečný
Ježíš Kristus: Tomáš Katz
Pilát: Ing. Jan Stochl
Marie matka: Eva Vlčková
Máří Magdalska: Kateřina Rožníčková
Sv. Veronika - Olga Hlaváčková
Sv. Jan - Monika Klimentová
Voják - Vladan Kliment
Šimon - Karel Kulhánek
Plačící ženy: Jaroslava Marková, Miloslava Smíšková, Jana Bartoňová
Dav: Stanislava Jirsová a Hana Bechyňová
Podpora: Pavla Vávrová


Výstavba dokončena 10.11.2015

ŠTĚCHOVICKÝ STONEHENGE – KŘÍŽOVÁ CESTA

 

Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. /Kazatel 3,5

 

I. zastavení – Pilátův soud

(Štěchovice)

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ /Matouš 4,3Městys Štěchovice se nachází v okrese Praha západ, kraj Středočeský (jako ostatně všechny obce farnosti), asi 29 km jižně od centra Prahy. Žije zde téměř dva tisíce obyvatel. První písemná zmínka o sídle (Scecowiz) pochází z roku 1209. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse. Štěchovicemi protéká řeka Vltava a říčka Kocába. Obě strany Vltavy spojuje most Dr. Edvarda Beneše, sloužící pro automobilovou dopravu. Ve Štěchovicích se nachází také secesní kostel sv. Jana Nepomuckého s farou. V obci se do Vltavy vlévá říčka Kocába, kolem níž je mnoho trampských osad a krásná příroda. 
Na území Štěchovic jsou na Vltavě dvě přehrady: Štěchovická na konci vlastních Štěchovic (její vzdutí zatopilo někdejší Svatojánské proudy) a Slapská u Třebenic. Štěchovická byla vybudována v letech 1938 až 1944. Ke Svatojánským proudům vedla po dnes již zatopené stezce historicky první turistiká značená cesta Klubu českých turistů. Dnes vede štěchovickou strání nad přehradní nádrží zeleně značená trasa, která je zároveň i naučnou stezkou Svatojánské proudy, s atraktivními výhledy. Turistickými značenými trasami je protkáno celé okolí Štěchovic.II. zastavení – Ježíšův kříž
 

(Slapy) 

 

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.

/Lukáš 9,23
Slapy leží doslova nad Vltavou, i když dnes již ne tak vysoko, jako tomu bylo před postavením Slapské přehrady. Celá oblast Slap je součástí Středočeské pahorkatiny. Nejstarší nepochybná zmínka o Slapech je z 10. srpna roku 1292, kdy český král Václav II. zakládal klášter zbraslavský a v listině vypočítával řadu vesnic, které se poté staly klášterním majetkem.
... 
III. zastavení – Ježíšův první pád 

(Třebenice)


Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.  /Lukáš 7,47

 

Třebenice je vesnice, která je součástí městyse Štěchovice. Nachází se asi 3,7 km na jihovýchod od Štěchovic v zákrutu řeky Vltavy, pod vodní nádrží Slapy. Je zde evidováno skoro 300 adres. První písemná zmínky o obci Třebenice viz. „darovací listina z roku 1055, ve které kníže Spytihněv II. daroval Ostrovskému klášteru část osady Třebenice (3 chalupy)“. V roce 1875 byla v Třebenicích postavena kaple Povýšení sv. Kříže.

...


 

 

IV. zastavení – Ježíš potkává Pannu Marii

 (Buš)

 

Moji příbuzní mě opustili, kdo se ke mně znali, zapomněli na mě.
/Job 19,14
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1292, kdy ves vlastní kněžský cisterciácký řád resp. zbraslavský klášter (zakládací listina 10. srpna 1292), kterému ji daroval král Václav II. při jeho založení. V roce 1436 císař Zikmund Lucemburský připsal obec Jakubovi z Řitky. Po husitských válklách zbraslavský klášter obec vykoupil a měl ji v držení až do roku 1785, kdy císař Josef II. rozhodnutím ze dne 24. září klášter zrušil. Od té doby patřila obec ke statku slapskému, který byl spravován náboženským fondem. Roku 1825 koupil panství Karel Bedřich baron Korb z Weidenheimu. V roce 1881 bylo panství prodáno Bedřichu Westphalenovi. Poslední člen rodu Westphalenů Theobald prodal slapský velkostatek v prosinci 1917 a novým majitelem se stal průmyslník a bankéř Bohumil Bondy.
...

  

V. zastavení – Ježíš potkává Šimona 

(Nové Dvory) 

 

Dotýkají se jedny druhých, vítr mezi ně nevnikne. /Job 41,8


 

Obec Nové Dvory se nachází v okrese Příbram, asi 15 km východně od města Dobříš. Žije zde kolem 250 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1432.Obcí vede turistická trasa zelená turistická značka Štěchovice - Nové Dvory - Čím.
...

 


Počítadlo návštěvnosti vloženo 14.6.2017
počítadlo.abz.cz

 

 
Římskokatolická farnost Štěchovice, Nad Pískovnou 213, IČO: 47005629, tel. 724 791 848