Zveme vás na prohlídku kostelů spadajících pod římskokatolickou farnost Štěchovice i dále do vzdálenějších míst.
Autorem těchto velmi zdařilých prohlídek je fotograf Michal Kupsa, kterému tímto velmi děkujeme.
Jeho další zajímavé práce a projekty je možné sledovat na jeho webových stránkách www.michalkupsa.cz.

KOSTEL SV. KILIÁNA - DAVLE

Kostel svatého Kiliána v Davli. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO VE ŠTĚCHOVICÍCH
Štěchovický kostel. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA VE SLAPECH
Slapy, kostel svatého Petra a Pavla. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

KOSTEL SV. FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA VE STARÉ ŽIVOHOŠTI
Stará Živohošť - kostel sv. Fabiána a Šebestiána. #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA
 
Římskokatolická farnost Štěchovice, Nad Pískovnou 213, IČO: 47005629, tel. 724 791 848